Rabu, 10 Mac 2010

Objek Trans-Neptunian (‘Trans-Neptunian Objects - TNOs’), Objek Jalur Kuiper (‘Kuiper Belt Objects - KBOs’), Awan Oort (‘Oort Cloud’)

Objek Trans-Neptunian (‘Trans-Neptunian Objects’)

Bahagian luar pada hujung Sistem Solar sebenarnya tidak kosong. Terdapat banyak ketulan ais dan batuan yang besar berdekatan orbit Pluto dan seterusnya. Astronomer mempunyai nama untuk semua benda yang jauh lebih terkeluar dari planet Neptun. Objek – objek dalam bahagian berais ini dipanggil sebagai Objek Trans-Neptunian (TNO).
(‘The outer edge of our Solar System is not empty. There are many huge spheres of rock and ice out near Pluto's orbit and beyond. Astronomers have a name for everything further out than the planet Neptune. They call these icy worlds Trans-Neptunian Objects (TNOs).’)

Ada TNO adalah lebih jauh terkeluar dari Jalur Kuiper. Ia adalah sebahagian dari Awan Oort.
(‘Some TNOs are much, much further out than the Kuiper Belt. They are part of the Oort Cloud.’)

Jalur Kuiper (‘Kuiper Belt’)

Bahagian luar pada hujung Sistem Solar sebenarnya tidak kosong. Terdapat banyak ketulan ais dan batuan yang besar berdekatan orbit Pluto. Astronomer memanggil kumpulan ini sebagai planetoid “Objek Jalur Kuiper”, atau “KBOs” untuk singkatannya. Jalur Kuiper ini dilihat seperti jalur asteroid, tapi ia lebih jauh dari Matahari.
(‘The outer edge of our Solar System is not empty. There are many, many huge spheres of ice and rock out near Pluto's orbit. Astronomers call this huge group of planetoids "Kuiper Belt Objects", or "KBOs" for short. The Kuiper Belt is a bit like the asteroid belt, but much farther from the Sun.’)

**Planetoid adalah istilah lain bagi asteroid, yang mana boleh juga dipanggil planet kecil. Planetoid adalah jasad cakerwala yang kecil yang mengorbit Matahari.
(‘Planetoid is another term for asteroids, which are also called minor planets. Planetoids are small celestial bodies that orbit the Sun.’)

Awan Oort (‘Oort Cloud’)

Ilustrasi Awan Oort daripada NASA/JPL
(‘This is an illustration of what the Oort cloud might be like. NASA/JPL’)

Bintik – bintik biru dan ungu di dalam gambar rajah di bawah menunjukkan kedudukan Objek Jalur Kuiper. Lokasinya terletak jauh dari orbit Neptun dan berhampiran orbit Pluto. Selain itu dilabelkan juga kedudukan objek Trans-Neptunian dan lokasi Awan Oort. Gambar ihsan daripada NASA/JPL-Caltech.
(‘The tiny blue and purple dots in this picture below show where Kuiper Belt Objects are. See how they are out past Neptune, near Pluto. Besides that, the picture shows the location of Trans-Neptunian Objects and Oort Cloud. Image courtesy NASA/JPL-Caltech.’)

Rajah menunjukkan lokasi Objek Trans-Neptunion, Objek Jalur Kuiper dan Awan Oort.
(‘Diagram shows the location of Trans-Neptunian Objects, Kuiper Belt Objects and Oort Cloud’)

Sumber rujukan :
Windows dwarf planet, nasa

Tiada ulasan:

Catat Ulasan