Sabtu, 11 Februari 2017

INTERAKSI ANTARA HIDUPAN - INTRO

Hidupan yang ada di muka Bumi saling berinteraksi antara satu sama lain untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. Haiwan dan tumbuhan yang hidup dalam suatu habitat yang sama berhubung antara satu sama lain.

Sebagai contoh, hubungan makanan antara hidupan seperti pemangsa dan mangsa merupakan interaksi yang berlaku antara hidupan.

Antara topik – topik yang dibincangkan dalam tajuk INTERAKSI ANTARA HIDUPAN adalah seperti yang tersenarai di bawah.

Sesetengah Haiwan Hidup Berkumpulan Dan SesetengahnyaHidup Bersendirian.. bah 1

Sesetengah Haiwan Hidup Berkumpulan Dan SesetengahnyaHidup Bersendirian.. bah 2

PersainganIalah Satu Bentuk Interaksi Antara Benda Hidup... Jenis Interaksi

Persaingan Ialah Satu Bentuk Interaksi Antara BendaHidup... Faktor Persaingan Haiwan 1

Persaingan Ialah Satu Bentuk Interaksi Antara Benda Hidup... Faktor Persaingan Haiwan 2

Persaingan Ialah Satu Bentuk Interaksi Antara BendaHidup...Faktor Persaingan Tumbuhan 1

Persaingan Ialah Satu Bentuk Interaksi Antara BendaHidup...Faktor Persaingan Tumbuhan 2

Selamat membaca!

Tiada ulasan:

Catat Ulasan